Kommande utställningar

  • Det inplanerade utställningsprogrammet kommer att återupptas så snart nu gällande restriktioner ang. Covid-19 hävs. …………………………………………………………………………..
  • 25/4 – 13/5 Koggens medlemslotteri
  • 14/5 – 30/5 Magnus Ringborg
  • 17/6 – 27/6 Lars Isaksson
  • 10/7 – 31/7 Sommarsalong
  • 14/8 – 29/8 Camilla Pyk
  • 11/9 – 28/9 Lars Ljungqvist
  • 9/10 – 24/1 Eivor Åberg, Susann Larzon och Lise-Lott Gustafsson Moschiri
  • 8/11 – 21/11 Västerviks Fotoklubb
  • 29/11 – 12/12 Elevutställning